11.022013

Isınan Dünyamızda Çölleşme Sorunu

Kategori : Çevre

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre Avrupa kentlerinde sıcaklığın 1970’ten beri artış yaptığı söz konusudur. Avrupa’da Temmuz, Haziran ve Agustus aylarının ortalama sıcaklığı 2,2 ⁰C artış yapmış olduğu saptanmıştır. Kömür ve gaz yakan enerji santrallerinden ve otomobillerden salınan sera etkisi yaratan gazlar, özellikle de karbondioksit. WWF bildirgesine göre küresel ısınmanın kentlerdeki sıcaklığı artırmada etken rol oynadığını bildirilmiştir. Ayrıca yine WWF bu sıcaklık artışının Birleşmiş Milletlerin verilerine oranla daha yüksek olacağını iddia etmektedir.

İklim değişikliğinden genel olarak olumsuz etki görecek olan tarım ve hayvancılık ve haliyle bu sektördeki değişim iç karartan boyutlara ulaşacaktır. FA-O yapmış olduğu araştırma verilerine göre; 2050 yılında iklim değişikliği sonucunda Afrika’nın pek çok yerinde kuraklığa yol açacaktır. 30 milyonu aşkın Afrikalının 2050 yılını görmeden kuraklığa bağlı kıtlıktan etkileneceğini göstermiştir.

Çölleşmeyi beraberinde getiren küresel ısınmayı araştıran uzmanlar ABD için topraklarının % 30’unun çölleşmeden etkileneceğini bildirmişlerdir. Latin Amerika ve Karayip’lerin ise dörtte biri çöl veya kurak arazi olacaktır. İspanya’da ise toprakları %31’ ciddi bir çölleşme tehdidi altındadır. Amerika’daki aşırı sıcaklıklar ve Güney Avrupa’daki su kıtlığı, kuzey yarım küredeki durumun ne kadar hassas bir boyuta ulaştığını bariz bir şekilde vurgulamaktadır. 1950’den sonra Çin’de kum birikintileri ve çöllerin genişlemesi 700 bin hektar işlenen arazinin, 2,5 milyon hektar meranın, 6,4 milyon hektarlık orman, ağaçlık ve çalılık arazinin yok olmasına neden olmuştur.

Çölleşen toprakların yıllık yayılma oranı 1970’lerde bin 560 km²’ iken 1980’lerde 2 bin 10 1990- 2000 arasında ise 3 bin 436 km² ‘dir. Birçok köy çöllerin yayılması, kum sürüklenmeler kum fırtınaları nedeniyle yok olmuşlardır. Tahmini verilere göre 2025 yılında, 1990 yılına nazaran daha az işlenebilir arazi kalacağını işaret etmektedir. Yine tahmin doğrultusunda dünyadaki tüm arazilerin % 30’u çölleşme nedeniyle tahrip olduğunu söylenmektedir.

Bu durumda çölleşen arazilerde ne kekik, ne o kekiği yiyerek beslenen koyun ve keçiler nede çiçekten çiçeğe dolaşacak börtü böcek kalacaktır. Fakat çölleşen arazilerde her avuçlarımızı daldırdığımızda doldurabileceğimiz kum, her rüzgar esmesinde yüzümüze kum tanecikleri ve alazdan başka bir şey bulamayacağız. Çölleşme sonucunda toplumsal göçler meydana gelmektedir. Bu noktadan ele alındığında dünyada yaklaşık 24 bin köy tehdit altında. 1,400 km demiryolu, 300 bin km karayolu, 50 bin km kanal ve su yolu, 250 milyonu aşkın insan çölleşmeden etkilenecektir.


Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın ya da yazarlık başvurusunda bulunun.

Yorumlar :